Reklama
 
Blog | Dagmar Vránová

Tuberkulóza ve 21. století

Předpoklad vymýcení zatím není reálný, naopak... 

Tuberkulóza zůstává i ve 21. století závažným infekčním onemocněním přes veškeré snahy o minimalizaci výskytu tuberkulózy v populaci a zvlášť ve vyspělých zemích. Svůj díl sehrává rezistence bakterie způsobující tuberkulózní postižení zejména plic (ale i výskyt mimoplicní – kůže, některé mízní uzliny, genitálie, močový trakt, kostra aj.) vůči antituberkulózní léčbě. I ve 21. století je výskyt tuberkulózy celosvětový, největší výskyt shledáváme mezi sociálně slabými skupinami občanů, nicméně nedokonalý systém zdravotní péče v určitých zemích je taktéž nezanedbatelný. V době, kdy můžeme volně cestovat, kam chceme, bez výraznějších omezení, je přenos nákazy celkem snadný. Prevence vůči tuberkulóze není jednoduchá, jelikož přenos se uskutečňuje vzduchem, kapénkovou infikací, kdy první bránou vniku jsou dýchací cesty. Evropa je jádrem, které je obklopeno zeměmi, jenž vykazují vysoký výskyt pacientů s tuberkulózou. Mezi země s celkem alarmujícím výskytem tuberkulózy patří například Rusko. Předpoklad vymýcení tuberkulózy v rozvinutých zemích koncem 20. století naopak vystřídalo zvýšení počtu infikovaných pacientů v celosvětovém měřítku. I v současné době umírá na tuberkulózu zhruba 2 mil. lidí na světě! Častý výskyt je u HIV pozitivních. Nově je známa silně rezistentní forma tuberkulózy. Bakterie způsobující tuberkulózní nákazu jsou nevyzpytatelné, zákeřné – mají schopnost v organismu skrytě „spát“ a využít naplno oslabení organismu (snížení životních podmínek, stáří, cestování, podlehnutí návykovým látkám včetně alkoholu, léčba nádorových onemocnění atd.) ke svému útoku, pak dojde ke vzplanutí choroby a k propuknutí klinických příznaků. Léčba tuberkulózy je kombinovaná a podléhá přísným léčebným standardům.  Vzhledem k tomu, že šíření nákazy je celkem snadné, je nejdůležitější záchyt rizikových pacientů, diagnostika, izolace pacienta s tuberkulózou a následná individuální léčba.  

K předpokládanému vymýcení tuberkulózy dosud nedošlo a v současné době již můžeme konstatovat, že i další generace s tuberkulózní nákazou musí počítat. 

Reklama